HBOR - Mikrokreditiranje uz potporu EU

 

HBOR – Mikrokreditiranje uz potporu EU

(Program kreditiranja mikro – poduzetnika)

 

Program kreditiranja mikro-poduzetnika osmišljen je i provodi se u suradnji s Europskim investicijskom fondom (EIF) i Europskom unijom u okviru programa za konkurentnost i inovacije (CIP Program) – instrument Garancije za mikro-kredite za financiranje mikro poduzetnika (CIP garancija EIF-a).

1. Cilj Programa kreditiranja i namjena kredita

Cilj Programa je financiranje mikro poduzetnika u svrhu:

 • samozapošljavanja
 • osnivanja obrta i trgovačkih društava
 • modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja
 • povećanja broja novih radnih mjesta

Program je namijenjen financiranju:

 • osnovnih sredstava (osnivačka ulaganja, zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaju, osnovno stado, podizanje dugogodišnjih nasada, razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize)

i/ili

 • obrtna sredstva

Ovim programom ne kreditiraju se:

nabava vozila za cestovni prijevoz tereta,

– poduzetnici u sektoru ribarstva i akvakulture koji djeluju u proizvodnji,

– preradi i stavljanju na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture,

–  kockarnice,

–  bankarske usluge, osiguranje ili financijsko posredovanje,

– promet nekretninama

– te proizvodnja oružja.

2. Korisnici kredita

Korisnici kredita su poslovne banke koje su s HBOR-om ugovorile suradnju na provođenju ovog Programa.

Krajnji korisnici kredita mogu biti privatni mikro poduzetnici, fizičke i pravne osobe koje na dan podnošenja zahtjeva za kredit zadovoljavaju sljedeće kriterije i to:

 • manje od 10 zaposlenih
 • godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2 mln EUR, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak , u iznosu protuvrijednosti do 2 mln EUR
 • do najviše 25% je u vlasništvu društva koje po kriterijima Europske unije ne spada u kategoriju malog i srednjeg poduzetnika

Fizičke osobe u ovom smislu su osobe koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti i osobe slobodnih zanimanja.

3. Način kreditiranja i podnošenja zahtjeva za kredit

HBOR provodi ovaj Program kreditiranjem krajnjih korisnika putem poslovnih banaka koje su prihvatile suradnju na provođenju ovog Programa.
Krajnji korisnici zahtjev za kredit podnose poslovnim bankama koje su prihvatile suradnju na provođenju ovog Programa s HBOR-om.
Važno!

Program kreditiranja provodi se po modelu podjele gubitka pri čemu udio HBOR-a u gubitku iznosi 70%, a udio poslovne banke 30%.

4. Iznos i otplata kredita – Mikro krediti

Najviši iznos mikro kredita u kunskoj protuvrijednosti 25.000,00 EUR.

Cijeli iznos kredita može se koristiti za ulaganja u osnovna i/ili obrtna sredstva. PDV se ne financira.

Poček do 1 godine
Rok otplate do 5 godina uključujući poček i rok korištenja kredita
Minimalni rok otplate 1 godina

Krediti se odobravaju u kunama uz valutnu klauzulu.

5. Kamatna stopa

Kamatna stopa koju poslovna banka plaća HBOR-u iznosi 2,0 % godišnje.
Kamatnu stopu za krajnjeg korisnika utvrđuje poslovna banka ovisno o procjeni rizika plasmana, o čemu je dužna obavijestiti HBOR.
Kamatna stopa je promjenjiva temeljem odluke Uprave HBOR-a, a prema kriterijima Odluke o kamatnim stopama i Pravilnika o načinu i rokovima obračuna kamata HBOR-a.

6. Naknade

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva krajnjeg korisnika:

 • 0,5 % jednokratno na iznos odobrenog kredita
 • naplaćuje se prije ili istodobno s prvim korištenjem kredita

Naknada za rezervaciju sredstava:

 • obračunava se kvartalno u visini od 0,25% godišnje na iznos odobrenih, a neiskorištenih sredstava, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu

7. Korištenje kredita

Rok korištenja krajnji korisnik dogovara s poslovnom bankom.
HBOR će isplatiti sredstva poslovnoj banci na njezin zahtjev na zato propisanom obrascu. Poslovna banka dužna je odmah doznačiti sredstva krajnjem korisniku kredita i to:

 • za ulaganja u osnovna sredstva poslovna banka dužna je doznačena sredstva za krajnjeg korisnika plasirati izravno dobavljačima ili izvođačima radova temeljem dokumentacije
 • za ulaganja u obrtna sredstva poslovna banka može doznačena sredstva za krajnjeg kredita plasirati izravno dobavljačima ili doznačiti sredstva na račun krajnjeg korisnika kako bi samostalno obavljao plaćanja

8. Instrumenti osiguranja

Za osiguranje urednog izvršenja obveza po kreditima poslovna banka će pribaviti zadužnice od krajnjeg korisnika kredita. Ovisno o procjeni poslovne banke ista može pribaviti i mjenice te zasnovati zalog na imovini i to isključivo na onoj koja se nabavlja iz sredstava kredita.

9. Popis poslovnih banka uključenih u suradnju na programu Mikrokreditiranje uz potporu EU:

 1. BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka
 2. Croatia banka d.d., Zagreb
 3. Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka (PR)
 4. Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb (PR)
 5. Kentbank d.d., Zagreb
 6. OTP banka Hrvatska d.d., Zadar (PR)
 7. Partner banka d.d., Zagreb
 8. Podravska banka d.d., Koprivnica (PR)
 9. Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb (PR)
 10. Sberbank d.d., Zagreb (PR)
 11. Slatinska banka d.d., Slatina (PR)
 12. Veneto banka d.d., Zagreb

Kontaktirajte nas

095-900-4087

info@tvojtim.com

 Saznajte kako Vam možemo pomoći  !

Contact Us

Privacy Preference Center

google

Internet stranica https://tvojtim.com koristi kolačiće kako bi Vam se omogućilo što bolje korisničko iskustvo.

Google Analytics