HZZ POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE 2018. GODINA

                                                             HZZ Potpore za samozapošljavanje

Ovu mjeru mogu koristiti

• Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda koje su prošle aktivnosti vezane uz samozapošljavanje u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje
• Nezaposlene osobe koje odluče pokrenuti vlastiti posao udruživanjem (vrijedi za Potpore za samozapošljavanje za proširenje djelatnosti)

Trajanje mjere 12 mjeseci

Financiranje mjere  Dodjeljuju se subvencije u iznosu:

• do 55.000 kn, odnosno do 70.000 kn u slučaju da se ista kombinira sa stručnim osposobljavanjem za rad
• za otvaranje obrta ili slobodne profesije (do dvije osobe) do 110.000 kn
• za udruživanje u zadruge (do 5 osoba) do 275.000 kn
• za udruživanje u trgovačka društva (do 4 osobe) do 220.000 kn

Kao nezaposlena osoba, kako biste koristili ovu mjeru trebate ispuniti sljedeće kriterije

• Izradili ste poslovni plan iz kojeg je vidljivo da je poslovna ideja održiva
• Prošli ste aktivnosti savjetovanja za samozapošljavanje u nadležnom regionalnom/područnom uredu
• Izradili ste troškovnik u kojem je vidljivo da su troškovi usmjereni na otvaranje i rad poslovnog subjekta
• Troškovi koji se navode u troškovniku usmjereni su na otvaranje i rad poslovnog subjekta, a odnose se na registraciju poslovnog subjekta i sredstva povezana s obavljanjem djelatnosti (nabava opreme, zakup poslovnog prostora, obavezni doprinosi za prvih 11 mjeseci)

Potpore za samozapošljavanje – prihvatljivi troškovi u 2018. godini:

• kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme za obavljanje djelatnosti
• kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad
• kupnja licenciranih IT programa
• zakup poslovnog prostora za najviše 11 mjeseci poslovanja (prostor ne može biti zakupljen od roditelja i drugih članova obitelji)
• troškovi za knjigovodstvene usluge za najviše 11 mjeseci poslovanja
• doprinosi za vlasnika/cu – samozaposlenu osobu za najviše 11 mjeseci poslovanja
• edukacije koje su vezane uz djelatnost, a koje su provedene i plaćene do propisanog roka za dostavu dokumentacije o namjenskom utrošku sredstava
• troškovi registracije poslovnog subjekta – javnobilježnički troškovi, pristojbe, naknade, upisnine u odgovarajuće registre koji su preduvjet za obavljanje djelatnosti
• izrada web stranice, pisanih materijala za oglašavanje, reklamnih ploča i natpisa
• web hosting, zakup domene, održavanje web stranice
• kupnja uredskog namještaja i materijala za izradu specifičnih dijelova interijera poslovnog prostora po mjeri (pultovi, ugostiteljski i inventar u prodavaonicama)
• kupnja novih prijevoznih sredstava (nužnih za obavljanje djelatnosti)*
*Uredba Europske komisije br. 1407/2013 isključuje potporu za nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnicima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu. U skladu s time, potporu je moguće odobriti za djelatnost cestovnog prijevoza robe, ali ne i za kupnju teretnih motornih vozila.
• troškovi atesta i procjene opasnosti
• kupnja zaštitne i radne odjeće i opreme
• kupnja licenci neophodnih za obavljanje djelatnosti
• kupnja franšize

Potpore za samozapošljavanje – neprihvatljivi troškovi u 2018. godini:

• kupnja rabljene opreme i rabljenih vozila
• kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti
• kupnja robe/proizvoda za daljnju prodaju
• porezi, prirezi, uključujući i PDV, komorski doprinosi
• kupnja telefonskih i mobilnih uređaja
• zakupnina za poslovni prostor zakupljen od članova obitelji
• obnova ili uređenje poslovnog prostora
• popravak ili ugradnja instalacija u poslovnom prostoru
• podzakup za poslovni prostor
• oglašavanje koje provodi drugi subjekt u ime samozaposlene osobe (oglasnici, Internet, druge tvrtke)
• pretplate na časopise i stručnu literaturu
• edukacije održane u inozemstvu i online edukacije
• troškovi stručnih i drugih ispita potrebnih za obavljanje djelatnosti
• komorske i druge članarine
• autorski ugovori s drugim osobama
• trošak istraživanja tržišta
• najam/leasing vozila i opreme
• tisak na reklamne predmete
• doprinosi za druge zaposlenike
• službena putovanja
• trošak goriva, guma, cestarina, naplate parkinga za službeno vozilo
• troškovi održavanja, servisiranja, registracije automobila
• temeljni kapital kod osnivanja trgovačkog društva
• kupnja udjela u već postojećoj tvrtki
• troškovi premije osiguranja
• režijski troškovi poslovnog prostora i priključci energenata
• usluge drugih poslovnih subjekata (osim knjigovodstvenih i web usluga)

 

 

Kontaktirajte nas

095-900-4087

info@tvojtim.com

 Saznajte kako Vam možemo pomoći  !

Contact Us