JDOO Česta pitanja

J.D.O.O. – OSNIVANJE I PITANJA

 

Jednostavno društvo sa ograničenom odgovornošću ( j.d.o.o.) mogu osnovati najviše tri osobe i samo jedna osoba može biti član uprave (direktor).

Članovi društva su njegovi osnivači (vlasnici). U j.d.o.o.-u samo direktor odgovara za poslovanje društva.

J.d.o.o. je obveznik plaćanja poreza na dobit. U Zakonu o porezu na dobit propisano je smanjenje porezne osnovice za reinvestiranu dobit koja se koristi za povećanje temeljnog kapitala.

Kako j.d.o.o. mora imati zakonske rezerve u koje unosi dio ostvarene dobiti poreznog razdoblja, a može je koristiti za povećanje temeljnog kapitala, takva dobit neće biti oporezovana, te će na taj način ovakvo društvo ostvariti poreznu olakšicu, ukoliko posluje s dobiti.

Član uprave društva ne mora biti u radnom odnosu u društvu, međutim ako nije osiguran po drugoj osnovi na obvezna osiguranja, morat će se osigurati na mirovinsko i zdravstveno osiguranje kao član uprave. S obzirom da je poslodavac obveznik podnošenja prijave na obvezna osiguranja, član uprave koji nije obvezno osiguran po drugoj osnovi, morat će s društvom sklopiti ugovor o radu.

Član uprave društva koji je u radnom odnosu u društvu obveznik je plaćanja poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti.

Bez obzira da li će vlasnici isplatiti dobit ili ne, nakon završetka poslovne godine j.d.o.o. mora platiti porez na dobit 20%, a zatim 25% dobiti umanjene za iznos poreza unijeti u zakonske rezerve. Npr. ukoliko je dobit 100.000 kn, porez na dobit je 20.000 kn (20% od 100.000 kn), a iznos koji je potrebno unijeti u zakonske rezerve je 20.000 kn (25% od 80.000 kn).

Ukoliko vlasnici j.d.o.o. – a odluče isplatiti dobit, obvezni su pri isplati platiti porez na dohodak od kapitala po stopi 12% i prirez.

Članovi j.d.o.o.-a koji nemaju namjeru isplatiti udjele u dobiti već iste uložiti u buduće poslovanje, mogu ostvariti poreznu olakšicu.

U svemu što u Zakonu o Trgovačkom društvu nije posebno naznačeno, na j.d.o.o. se primjenjuju ista pravila kao i na d.o.o.

Odgovori na česta pitanja u svezi poslovanja i osnivanja J.D.O.O.

 

– da li se kod jednostavnog društva može odmah ući u sustav PDV-a?

Može, dobrovoljno, ali u tom slučaju Vas rješenje obavezuje sljedećih 5 kalendarskih godina. Posebno napominjemo da prijava mora obavezno ići prije izdavanja prvog računa. Podnosi se obrazac P-PDV. Odmah se može izabrati kvartalni ili mjesečni i obračun prema fakturiranom ili naplaćenoj naknadi.

– može li obavljati uvoz/izvoz?

Može, ako je j.d.o.o. registrirano za trgovinu. Obavezno kod prijave u sustav PDV-a uzeti VAT broj – upisati se u VIES bazu što će Vam biti potrebno kod uvoza. VAT broj možete zatražiti zajedno s prijavom u sustav PDV-a i ako ga odmah zatražite onda se ne naplaćuje, a naknadno podnošenje je 70,00kn + uz zahtjev bi trebalo napisati kratko obrazloženje zašto Vam VAT broj treba.

– mora li direktor biti zaposlen?

Ne mora, ako je već negdje zaposlen, a ako nije ni po jednoj osnovi osiguran, onda se direktor mora zaposliti.

-koje su obaveze u slučaju dugovanja, odnosno da li se odgovara kao u obrtu cijelom imovinom ili kao u d.o.o.?

Odgovara se do visine temeljnog kapitala kao i u d.o.o.

– koja je bitna razlika (osim temeljnog kapitala) u odnosu na d.o.o.?

Nema bitne razlike u odnosu na d.o.o. Postoje određena ograničenja (ako su tri osnivača i slično) ali za „klasičan posao“ – jedan osnivač i jedan direktor nema bitnih razlika.
Kad ostvarite dobit od 20.000,00 kn kumulativno morate kod javnog bilježnika napraviti dokapitalizaciju iz j.d. o.o. u d.o.o..

Likvidacija kod j.d.o.o. iznosi oko cca 800,00 kn, a kod d.o.o. 3.000,00kn

Kontaktirajte nas

095-900-4087

info@tvojtim.com

 Saznajte kako Vam možemo pomoći  !

Contact Us

Privacy Preference Center

google

Internet stranica https://tvojtim.com koristi kolačiće kako bi Vam se omogućilo što bolje korisničko iskustvo.

Google Analytics