KAKO OTVORITI J.D.O.O.

 

  1. Kod javnog bilježnika otiđite i napravite rezervaciju imena tvrtke

– cijena po jednoj rezervaciji = 10,00 kn

– smisliti bar 2 imena

– provjeriti na https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:1 da nema već takvo ime (mora se

razlikovati bar 3 slova)

 

  1. Kad Trgovački sud odobri ime ( u roku 3 dana od predaje), bilježnik Vas zove da dođete potpisati ostale papire, te trebate uplatiti 200,00 kn za objavu oglasa u Narodnim novinama i 60,00 za upis u Trgovački sud i kopije uplatnica dostaviti bilježniku, te u banci u kojoj mislite otvoriti poslovni račun uplatili osnivački polog (minimalno 10,00 kn), te potvrdu koju Vam daje banka također odnijeti javnom bilježniku.

 

  1. Kad Trgovački sud izda rješenje o upisu tvrtke, opet Vas zove javni bilježnik da dođete podići papire, te tom prilikom plaćate javnobilježničke troškove 547,50 kn.

 

  1. Nakon što ste preuzeli rješenje, a prije početka rada potrebno je obaviti sljedećim redoslijedom:

 

*NARUČITI PEČAT

-mora sadržavati naziv tvrtke i sjedište, ostalo po želji

-za izradu treba: original rješenja o upisu osnivanja trgovačkog društva u registar Trgovačkog suda – NA UVID i običnu kopiju za njih

 

*DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

-Zagreb, Branimirova 19

-Statistički broj (porezni broj)

– kopija rješenja o upisu,

– pečat,

– popunjen RPS1 obrazac,

– podatak o OIB-u

 

*OTVARANJE RAČUNA-BANKA U KOJOJ JE UPLAĆEN OSNIVAČKI POLOG

– kopija Rješenja o upisu, i original na uvid

– pečat

– rješenje Državnog zavoda za statistiku

 

*POREZNA UPRAVA  – prema mjestu sjedišta tvrtke

– kopija rješenja o upisu

– kopija rješenja Državnog zavoda za statistiku

– preslika potpisnog kartona iz banke

– Ugovor o zakupu poslovnog prostora za sjedište (ovjeren od centralne porezne – Novi Zagreb)

– Ugovor o vođenju knjigovodstva

 

*PRIJAVA TVRTKE NA MIROVINSKO OSIGURANJE – popuniti tiskanicu M-11P, žig, papiri na uvid

*PRIJAVA TVRTKE NA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE – popuniti tiskanicu T1, žig, papiri na uvid

 

 

Kontaktirajte nas

095-900-4087

info@tvojtim.com

 Saznajte kako Vam možemo pomoći  !

Contact Us