Program ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi)

Program ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) mali zajmovi namijenjen je subjektima malog gospodarstva, a isti se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020.

Cilj navedenog programa je da HAMAG-BICRO izravno odobrava kreditiranje mikro i malim subjektima malog gospodarstva  u iznosu od 1.000,00 do 25.000,00 EUR uz povoljnije uvjete financiranja, uz smanjenje kamatne stope i smanjene razine potrebnih sredstava osiguranja.

 

Korisnici ESIF MIKRO INVESTICIJSKOG ZAJMA

Ovaj Program namijenjen je subjektima malog gospodarstva uključujući i fizičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za zajam nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt već planiraju isti osnovati. Ukoliko se zajam odobri, potrebno je registrirati gospodarski subjekt jer se Ugovor o zajmu ugovara isključivo sa registriranim gospodarskim subjektom.

 

Kamate po ovim programima

Kreću se od 0,5% do 1,5%

Rok otplate

Od 1 do 5 godina uključujući poček.

Poček do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine.

Otplata zajma vrši se u jednakim kvartalnim ratama.

Rok korištenja mikro investicijskog zajma je najviše do 6 mjeseci od potpisivanja Ugovora o zajmu.

Prednosti ovog programa:

Kreditiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja ( uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja ).

Cilj i namjena ovog programa:

Cilj je povećati dostupnost financiranja mikro i malih subjekata malog gospodarstva u svrhu:

– osnivanja obrta i trgovačkih društava;

– modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja;

– samozapošljavanja;

– zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta.

Namjena:

 1. Za osnovna sredstva – materijalna imovina
 • Osnivačka ulaganja
 • Zemljište, građevinski objekti
 • Oprema i uređaji

Nematerijalna imovina

 • Razvoj proizvoda ili usluga, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize
 1. Trajna obrtna sredstva ( maksimalno do 30% iznosa zajma )

– financiranja trajnih obrtnih sredstava s ciljem omogućavanja bržeg rasta

poslovanja  i povećanja tržišnog udjela poduzetnika;

– modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja;

– financiranja tekućih obveza koje nastaju u redovnim poslovnim aktivnostima;

– zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta;

– financiranja obrtnih sredstva za nesmetano obavljanje proizvodnje;

– postizanja, održavanja i poboljšanja likvidnosti poduzetnika;

– povećanja konkurentnosti;

– podmirenja obveza prema dobavljačima;

– pripreme izvoza;

– poboljšanja kvalitete usluge u turističkoj sezoni.

 

Programima se ne financira:

 • financiranje PDV-a;
 • refinanciranje postojećih obveza;
 • investicije koje služe u osobne svrhe;
 • izgradnja ili kupnja stambenih i poslovnih prostora radi prodaje ili iznajmljivanja osim u svrhu obavljanja turističke djelatnosti;
 • kupnja vlasničkih udjela u drugim subjektima;
 • benzinske postaje;
 • kupnja nekretnina i pokretnina od povezanih osoba; povezane osobe i poduzeća definirana su sukladno članku 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17.lipnja 2014. te Međunarodnim računovodstvenim standardom 24;
 • prodajni i servisni auto saloni;
 • taxi službe i rent-a car;
 • vozila za cestovni prijevoz tereta sukladno članku 3. stavku 2. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013.;
 • trgovačke djelatnosti;
 • djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja, djelatnosti novinskih agencija kao i uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću;
 • djelatnosti jednog ili više ograničenih sektora sukladno Prilogu 3. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 964/2014 od 11.rujna 2014.;
 • poljoprivredne i ribarske djelatnosti te ostale djelatnosti i aktivnosti isključene važećim propisima o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU)   br.   1407/2013   od   18.prosinca   2013. o primjeni članaka 107. i 108.   Ugovora   o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore).

Kontaktirajte nas

095-900-4087

info@tvojtim.com

 Saznajte kako Vam možemo pomoći  !

Contact Us

Privacy Preference Center

google

Internet stranica https://tvojtim.com koristi kolačiće kako bi Vam se omogućilo što bolje korisničko iskustvo.

Google Analytics