KREDITIRANJE PODUZETNIKA POČETNIKA

Svakoj tvrtki su financijska sredstva neophodna za unapređenje poslovanja. Financijsko tržište je kompleksno i potrebno je puno iskustva i rada sa financijskim institucijama kako bi se mogle savladati prepreke u traženju financijskih sredstava.

Najvažnija i presudna odluka svake tvrtke je osiguranje neophodnog kapitala pod optimalnim uvjetima koje vladaju na tržištu.

Kako bi bili sigurni da ste dobili najpovoljniji kredit, došli do državnih poticaja, sredstava financiranih putem Europske unije ili ponude za leasing, morate se obratiti neovisnim stručnjacima, što vam upravo Tvoj Tim nudi.

Za poduzetnike početnike postoje kreditne linije koje prati Državna razvojna banka (HBOR). Dobrim se dijelom, pa čak i do 80 posto glavnice takvi krediti mogu osigurati državnim jamstvima putem agencije za malo gospodarstvo (HAMAG-BICRO-a), uz zalog nekretnine ili opreme koja je predmet kupnje u investiciji. Osnova odobravanja kredita početnicima je dobar poslovni plan budućeg projekta.

Što je važno za ovakve skupine kako bi se njihovi zahtjevi pozitivno ocijenili?

Početnici trebaju znati da su takvi kreditni programi namijenjeni isključivo poduzetnicima te da se na njih ne može aplicirati kao fizička osoba već se mora registrirati neki oblik poslovne djelatnosti (d.o.o.; j.d.o.o.; obrt;  OPG…).

Razvojna banka u sklopu svojih kreditnih linija namijenjenih poduzetnicima, za svaki od programa propisuje kome su namijenjeni. Određen je  način kreditiranja, minimalni i maksimalni iznos kredita, rok korištenja kredita, maksimalno razdoblje počeka, rok otplate kredita, visinu kamatne stope, naknade i ostalo.

 

Povoljnije uvjete financiranja mogu ostvariti i poduzetnici na područjima od posebne državne skrbi, potpomognutim područjima, brdsko-planinskim područjima, otocima, oni koji su dokazali tržišnu konkurentnost…

Krediti za poduzetnike moraju biti namjenski utrošeni.

Ako su krediti namijenjeni ulaganjima u osnovna sredstva, a iznos kredita namijenjen ulaganju u trajna obrtna sredstva, taj iznos u pravilu može biti do 30 posto iznosa kredita.

Osnovna sredstva čini dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina. U materijalnu imovinu ubrajamo zemljište, građevinske objekte (bez obzira kupuju li se ili grade), opremu i uređaje (strojeve, aparate, alate i sl.) a u nematerijalnu patente, licencije, koncesije, autorska prava, franšize i sl.

Trajna obrtna sredstva su kratkotrajna imovina – u pravilu gotov novac, koji je financiran iz kvalitetnih dugoročnih izvora (kredita) i koji služi povećanju koeficijenta likvidnosti odnosno sposobnosti podmirivanja kratkoročnih obveza – troškova dobavljača, zaposlenih, države, „hladnoga pogona”… Obrtna sredstva nazivaju se još i radnim kapitalom. Kada je riječ o novim projektima, valja znati da će banka  vjerojatno uvjetovati djelomično korištenje kredita za ulaganje u osnovna sredstva odnosno neće odobriti kredit za osnovna sredstva ako se dio ulaganja ne usmjeri i na obrtna. To je prvenstveno zbog razdoblja uhodavanja posla. Naime, bez obzira o kakvom se poslovnom pothvatu radi bit će potrebno neko vrijeme da se zatvori taj nabavno-(proizvodno)-prodajno-naplatni ciklus. Obrtnim sredstvima se na neki način osigurava da poduzetnik na početku svoga poslovnoga puta ne zapadne u teškoće, te  kako se ne bi oštetili drugi dionici projekta (dobavljači, zaposleni, banka, država). Banka će također inzistirati da se i ta sredstva koriste namjenski, odnosno da se njihovo korištenje opravda računima koji su plaćani.

Navedeni krediti nisu namijenjeni kreditiranju svih djelatnosti.

 Djelatnosti koje se ne kreditiraju poput:

 • dijela investicije koji služe u osobne svrhe;
 • kupovine, gradnje i opremanja apartmana osim ulaganja u apartmanske hotele s restoranom;
 • kockarnice, kladionice i slične djelatnosti;
 • proizvodnja, prerada i distribucija duhana;
 • prodajni i servisni auto saloni;
 • već započeta ulaganja, odnosno one investicije koje su u tijeku u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje i ribarstva ukoliko se sredstva plasiraju uz poticajnu kamatnu stopu;
 • kupnja, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje poslovnih prostora za trgovačke djelatnosti, osim na područjima od posebne državne skrbi, otocima i brdsko-planinskim područjima;
 • djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja,
 • djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja,
 • djelatnosti novinskih agencija kao i uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću;
 • aktivnosti koje uključuju životinje u eksperimentalne i znanstvene svrhe;
 • aktivnosti koje imaju negativan utjecaj na okoliš a nisu u značajnoj mjeri ublažene ili kompenzirane; javnobilježnička djelatnost i slično.

 

Uz kvalitetan poslovni plan ili investicijsku studiju koja čini 90 posto prijavnog paketa ( i po sadržaju i po važnosti), potrebno je priložiti i svu ostalu propisanu dokumentaciju.

Bez adekvatnog osiguranja jednostavno nije moguće dobiti poduzetnički kredit, kako kod poslovnih banaka tako i kod razvojne banke. Za početnike je to najčešće problem i upravo stoga daje se mogućnost osiguranja kredita velikim dijelom državnim jamstvima.

Za početnike to jamstvo HAMAG-BICRO nudi do 80 posto.

Ako koristimo maksimalni iznos osiguranja kredita od 80 posto njegove glavnice, ostaje za osigurati minimalno 20 posto glavnice kredita. Jamstvo tog dijela kredita daje se banci koja daje kredit.

Tih 20 posto glavnice kredita može se osigurati na više načina:

 • prihvatljivi instrumenti osiguranja – prihvaćaju se mjenice i zadužnice
 • zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu osiguranja imovine vinkuliranu u korist banke (hipoteke)
 • bankarske garancije
 • i drugi uobičajeni instrumenti osiguranja u bankarskom poslovanju.

Bankarske garancije manje su izgledne za poduzetnike početnike, kao i mjenice i zadužnice. Kredit za početnika, odnosno onaj njegov dio koji nije pokriven državnim jamstvom, moguće je osigurati dugotrajnom imovinom koja se nabavlja za potrebe projekta i realizacije poslovne ideje poduzetnika.

Ukoliko se radi o poslovnom prostoru, on će biti u zalogu dok se ne otplati kredit, jednako tako i oprema i uređaji. Valja znati da nije moguće ponuditi svu opreme i uređaje kao instrument osiguranja. Dakle, oprema i uređaji koji se nude kao osiguranje moraju biti dugotrajna imovina. Prema računovodstvenim standardima dugotrajnom imovinom smatraju se stvari pojedinačne vrijednosti iznad 3.500 kuna. U obzir treba uzeti i razdoblje amortizacije te dugotrajne imovine o čemu može ovisiti rok otplate kredita. Primjerice, ukoliko se određena imovina koja se zalaže amortizira po stopi od 25 posto godišnje, njezina knjigovodstvena vrijednost će po isteku četvrte amortizacijske godine biti 0,00 kuna. Njezina tržišna vrijednost će naravno biti veća, ali ostaje za procijeniti tu buduću tržišnu vrijednost, što za banku i pitanje osiguranja kredita opet može biti problem.

Stvari čija je pojedinačna vrijednost manja od 3.500 kuna, ne mogu biti instrumentom osiguranja i to je nešto na što treba osobito paziti.

Razvojna banka propisuje da minimalno 70 posto kredita mora biti uloženo u osnovna sredstva – obrtnim sredstvima ne može se osigurati kredit, no budući se nude pod istim uvjetima kao i kredit za ulaganja u osnovna sredstva, to svakako valja iskoristiti.

 

Kontaktirajte nas

095-900-4087

info@tvojtim.com

 Saznajte kako Vam možemo pomoći  !

Contact Us

Privacy Preference Center

google

Internet stranica https://tvojtim.com koristi kolačiće kako bi Vam se omogućilo što bolje korisničko iskustvo.

Google Analytics